logon


BOEKEN EN ARTIKELENBoeken
Artikelen
Tijdschriften
BoekaankondigingenBOEKEN  

Jaarboek Vereninging van Orthodoxen online - jaargang 2 nr. 1 (2014)

Jaarboek Vereninging van Orthodoxen online - jaargang 1 nr. 1 (2013)

Liturgische teksten in het Nederlands
Liturgische teksten in het Nederlands worden online gepubliceerd op de website van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten. Klik in het menu op Liturgische teksten online.

Prof. dr. Ton Lathouwers - De betekenis van Dostojewsky voor onze tijd
Een lezingencyclus gehouden op een studieconferentie georganiseerd door de Vereniging van Orthodoxen 'H. Nikolaas van Myra' op 3-5 november 1988.
Zie ook de video met interviews van Lucette Verboven met metropoliet Kallistos (Ware) van Diokleia en Ton Lathouwers over Dostojevski (2014).

The Orthodox Church
Het standaardwerk door metropoliet Kallistos Ware
Ook beschikbaar als e-boek (mobi) op http://en.bookfi.org.

John Meyendorff - The Orthodox Church
New York 1996 (fourth revised edition) - ook beschikbaar op Scribd.


Das immerwährende Herzensgebet    
Russische Originaltexte zusammengestellt und übersetzt von Alla Selawry.
München, 1970

Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht - Teil 1 und Teil 2    
Herausgegeben von Panagiotis Bratsiotis, Professor der Theologie an der Universität Athen.
Stuttgart, 1959

The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity [2 vols]
Ed.: J. McGuckin (Wiley-Blackwell, 2011   (groot pdf-bestand, 40 MB !)

Georges Florovsky - Bible, Church, Tradition : An Eastern Orthodox View
Volume One in the Collected Works of Georges Florovsky (1972).

Andreas E. Buss - Russian-Orthodox Tradition and Modernity
Boston, Leiden, 2003 (Numen Book Series)
Ook beschikbaar op bookzz.org.


Historical dictionary of the Orthodox Church
(Editors: Michael Prokurat, Alexander Golitzin, Michael D. Peterson. Lanham, Md., & London, 1996)Vladimir Lossky - The Mystical Theology of the Eastern Church
St Vladimir's Seminary Press, 1976   (Scan op Google Books).

Fathers of the Desert - Volume 1 & 2

Eastern Church Music Resources
Scanned/photographed books and articles on church music and related matters (Ресурсы восточного церковного пения - Сканированные книги и статьи по церковной музыке и связанным предметам)ARTIKELEN

Filosofische bezinning op de (oosterse) Orthodoxie in geloof, spriritualiteit en liturgie - de website van Adelbert Roessingh met artikelen op het gebied van geloofsbezinning, spiritualiteit en liturgie.

Orthodoxe artikelen in het Nederlands - scroll hiervoor een eindje naar beneden en u vindt in de rechterkolom een lange lijst van artikelen.    

Aartspriester Andrew Phillips - De Tweede Verklaring van Utrecht en het Andere West-Europa
Lezing van 19 mei 2011. - ook beschikbaar in epub (e-boek) en pdf (printervriendelijk).

Aartspriester Andrew Phillips - De heilige Willibrord, apostel der Friezen en beschermheilige van de Nederlanden
Een artikel naar aanleiding van de Willibrord pelgrimage (2010). - ook beschikbaar in epub (e-boek) en pdf (printervriendelijk).

Gesprek met Natalja Ermakova door Annet Crouwel (pdf)
Het schilderen van de ikoon van de Heiligen der Lage Landen. - ook beschikbaar in epub.

Drs. Dragos-Gabriel Mîrsanu - Verleden en heden van de Roemeens-orthodoxe Kerk. Een visie van binnenuit

Dr. Michael Bakker - Praktiseer wat je predikt - zie blz. 10-15.

Mgr. Athanagoras Peckstadt - Het huwelijk in de Orthodoxe Kerk, economia en pastorale begeleiding - zie blz. 20-26

Dr. Antoine Arjakovsky - Christen worden, band tussen geloof en sacrament in de orthodoxe traditie - zie blz. 8-23

De lezingen van patriarch Bartelomeus tijdens zijn bezoek aan Nederland (april 2014):

Artikelen parochie Amsterdam Onder het kopje Artikelen zijn drie artikelen aanklikbaar. Verder een aantal preken, artikelen en lezingen van metropoliet Anthony. Ook enkele artikelen uit de (Nederlandse) pers.

Artikelen van de Russisch-orthodoxe parochie Nijmegen (nieuw venster).

Aartsbisdom Russisch-orthodoxe kerk (p. Moskou) - Bibliotheek met een aantal artikelen en een gedeelte met gebeden (nieuw venster).

Christlich-Orthodoxes Informationszentrum - Bibliothek hier kunt u boeken en artikelen in het Duits downloaden.

Google Nieuws geeft ook orthodox nieuws (maar wel inclusief "orthodox protestants" en orthodox-joods"). Desgewenst kunt u zelf verfijnen (Russisch-orthodox, Grieks orthodox enz.).

   
 
PAROCHIEBLADEN

   
 
BOEKAANKONDIGINGEN(afkomstig uit de rubriek "Nieuws")

Bisschop Dionissios (Loukine) - Het Mysterie van de Orthodoxe Kerk

Bisschop Dionysius Op zondag 24 augustus 2014 zal in de Russisch-Orthodoxe Kerk te Amsterdam met de zegen van vader Sergei de presentatie plaatsvinden van een nieuwe uitgave van uitgeverij Iveron: "Het Mysterie van de Orthodoxe Kerk. Een boek door en over bisschop Dionissios (Loukine)" Bisschop Dionissios, geboren op de Krim in 1911, groeide op in Frankrijk, en kwam in 1936 als priester-monnik naar Den Haag. Tot het einde van zijn leven bleef hij in Nederland. Het boek bevat acht lezingen, waarvan er zes eerder zijn uitgegeven (in 1947 en 1967) onder de titel "Russische Orthodoxie". De twee toegevoegde hoofdstukken gaan over het Jezusgebed en De Diensten van de Grote Vasten. Omdat de meeste mensen niet weten wie bisschop Dionissios was, is er een interessante biografie toegevoegd van de hand van Tatiana Pantchenko en tot slot Jeugdherinneringen van Nadeschda Dubbe, die als kind door bisschop Dionissios is gedoopt. Ongeveer 16 foto's illustreren de biografie en de herinneringen.
Tijdens de presentatie zal Jozef Wijker persoonlijke herinneringen aan bisschop Dionissios met ons delen. Het boek kost € 14,00, maar aanstaande zondag direct na de presentatie zal het voor € 10,00 verkrijgbaar zijn. Het boek kan ook worden besteld via stichting.iveron@gmail.com

Bron: Uitgeverij Iveron - 22.8.2014Gerondas Païssios van de Athos - Woorden

Het klooster Moeder Gods Portaïtissa te Trazegnies (België) heeft prachtig vertaald boek over de geestelijke adviezen van Gerondas Païssios van de berg Athos in Griekenland uitgegeven. In Nederland wordt het boek door uitgeverij Gozalov Books gedistribueerd.
Meer informatie kunt u lezen in bijgaande flyer.

Bron: Gozalov Books - 26.5.2014H.Lucas van Simferopol - Geest, Ziel en Lichaam

Gozalov Books heeft een interessant boek vertaald en uitgegeven, geschreven door een Russische heilige uit de twintigste eeuw, die in zijn aardse leven aartsbisschop van de Krim, chirurg, wetenschapper, uitvinder, kunstschilder en schrijver was. De auteur van het boek "Geest, Ziel en Lichaam", de H. Lucas van Simferopol (wereldlijke naam: Valentin Voino-Jaseneckij), is een Russische heilige uit de twintigste eeuw. Hij stamt van een Witrussisch-Pools verarmd adelsgeslacht en was aartsbisschop van de Russisch-orthodoxe kerk en tegelijkertijd prominent arts, chirurg, wetenschapper, schrijver en kunstschilder.
Hij werd priester en later bisschop, maar vervolgd door de Sovjet autoriteiten die hem op valse grond veroordeelden en voor vele jaren verbanden naar Siberië. Hij eindigde zijn dagen als aartsbisschop van Simferopol en de Krim. Bij alle beproevingen bleef hij zijn Russisch-orthodoxe geloof en zijn principes trouw en zette zijn werk als arts en wetenschapper voort, ondanks de blindheid die hem de laatste jaren van zijn leven trof.
Zie ook bijgaande flyer.

Bron: Gozalov Books - 25.11.2013Heruitgave Orthodox Gebedenboek

Op 27 september 2013 is in Amsterdam een tweede, volledig herziene druk van het "Orthodox Gebedenboek" verschenen. Het is een heruitgave van het "Orthodox Gebedenboek volgens de traditie van de Russisch-Orthodoxe Kerk", dat in 2000 verscheen bij Ten Have op basis van een eerste uitgave uit 1980. Als voorbeeld voor de uitgave van 2000 diende het gebedenboek uitgegeven in 1992 door het patriarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk (klooster van de H.Daniël, Moskou, 1992).
De huidige uitgave is volledig herzien en aangepast aan de vertalingen die na 2000 zijn verschenen, met name de vertaling van de Goddelijke Liturgie aan de hand van de Griekse grondtekst (Asten 2012, Amsterdam 2013). Ook is de literatuurlijst herzien en aangevuld.
Het gebedenboek is te bestellen voor € 18,00 + verzendkosten bij diaken John Sewter, (johnsewter@gmail.com). Ook is het te koop in het Informatiecentrum van de parochie Amsterdam.

Bron: Parochie H. Nikolaas, Amsterdam - 30.9.2013


Het kerkje van Peter de Grote in Amsterdam?

Emilia Clerkx, die vorig jaar voor haar parochie in Amsterdam het jubileumboekje 100 jaar Tichelkerk schreef (zie Jaarboek 2012 voor een bespreking), heeft zich nu in het kader van het Ruslandjaar gebogen over de vraag of de Russische tsaar Peter de Grote ja dan nee een kerkje stichtte in de hoofdstad. Een vraag die elke in de geschiedenis van onze kerk geïnteresseerde zal boeien, immers het zou de eerste orthodoxe kerkstichting in ons land zijn, ruim een halve eeuw voor het vroegste gedocumenteerde Griekse huiskerkje aan de Koningstraat rond het jaar 1750. Met andere woorden, plat gezegd, wie waren eerder: de Grieken of de Russen? Maar berust het verhaal van het tsarenkerkje wel op waarheid, hoe is het in de wereld gekomen, welke bewijzen kunnen we ervoor in de historische bronnen vinden? [ Lees meer ... ] Om antwoorden te vinden gaat Emilia nauwgezet elk van die bronnen na en neemt ons in ruim vijftig spannende pagina's mee door de geschiedenis van de twee bezoeken die tsaar Peter rond 1700 aan ons land bracht. En passant krijgen we, terwijl zij haar argumentaties opbouwt en bewijsmateriaal verzamelt, een veel groter verhaal verteld: waarnaar streefde deze energieke tsaar, waarom bracht hij zulke lange en intensieve bezoeken aan Amsterdam, hoe verliepen in het algemeen de contacten tussen Russen en Nederlanders? Het is genieten van de vele saillante details en doorkijkjes in de werelden van handel en diplomatie van die tijd: van zijn verblijf in de Zaanstreek (waar hij met zijn lange postuur niet in de krappe hollandse bedstee paste), zijn verkeer met de scheepstimmerlui aan de VOC-werf in Amsterdam (met wie hij zich schijnbaar net zo op z'n gemak voelde als met patriciërs en hofedelen), de wat gespannen verhouding met de kerkelijke hiërarchie in Moskou, die zijn initiatieven met argusogen bekeken, de rol van tsarina Catharina, zijn vriendschap met burgemeester Nicolaas Witsen, zijn bezoeken aan Londen en Parijs (waar hij zich volgens de beschrijvingen ergerde aan de 'weelde en het zedenbederf aan het Franse hof') en nog veel meer.
Maar hoe zit het uiteindelijk met het kerkje aan de Oude Zijdsvoorburgwal, dat als het Grieks-Russische Catharinakerkje bekend stond, en dat Anna Palowna (1795-1865) later zo dierbaar was, niet in de laatste plaats omdat zij ervan overtuigd was dat het door haar illustere voorzaat was gesticht? De antwoorden kunt u nu nalezen, een aanrader!

Emilia Clerkx - Het kerkje van Peter de Grote in Amsterdam? Verslag van een zoektocht. Amsterdam, 2013. Uitgave van de parochie Heilige Nikolaas. Bestellingen per e-mail: secretariaat@orthodox.nl of in de kerk zelf; zie ook www.orthodox.nl.

Bron: VvO - 20.6.2013Adelbert Roessingh - Het openbaringskarakter van de beide scheppingsverhalen

Scheppingsverhalen Adelbert Roessingh heeft zich verdiept in de scheppingsverhalen van het boek Genesis en publiceerde recentelijk zijn bevindingen in eigen beheer. Het is een bewerking van artikelen verschenen in de Jaarboeken van de jaren 2010, 2011 en 2012, nu verlucht met een drietal reproducties. De prijs is 6 euro excl. 1,76 euro portokosten.
Te bestellen bij de auteur: Kievietstraat 8, 1551 GG Westzaan; tel. 075-61 68 746; e-mail: albertwilma@hetnet.nl.
Ook beschikbaar op www.orthodoxfilosofischebezinning.nl.

Bron: Adelbert Roessingh - 6.4.2013


Problemen om pdf-bestanden op uw e-reader of tablet te lezen? Het gratis programma briss kan de witmarges van een pdf-bestand weghalen ("croppen").

En met A-PDF Page Cut kunt u heel gemakkelijk dubbele pagina's (of pagina's in kolommen) in tweeën "knippen", waardoor de tekst beter leesbaar wordt. (Dit is een gratis demo-versie: Free download trial version, die alleen een enkel watermerk achterlaat, maar verder prima werkt).


Site Meter