logon


JAARBOEKEN
van de voormalige Vereniging van Orthodoxen "H.Nikolaas van Myra"Jaarboek online - jaargang 2 nr. 1 (2014)

De tweede aflevering van v/h Jaarboek - de elektronische vervanging van het Jaarboek op papier. Vrij beschikbaar in drie formaten: pdf, e-pub en mobipocket. (Dubbelkik om te downloaden.)

Inhoud
Welke Bio-ethiek past bij de Orthodoxie? - vader Dominique Beaufils
De Oecumenische Patriarch Athenagoras en de opheffing van de wederzijdse banvloeken - metropoliet Athenagoras
Het bezoek van de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan Nederland - metropoliet Athenagoras
Orthodoxe Diakonia in België 1963 - 1987 - Vader Serge Model
Pelgrimages naar Noord-Rusland & Iona - Hadrian Liem e.a.; Jim Forest
Leren je vijanden lief te hebben - Jim Forest


Jaarboek online - jaargang 1 nr. 1 (2013)

De eerste aflevering van v/h Jaarboek - de elektronische vervanging van het Jaarboek op papier. Vrij beschikbaar in drie formaten: pdf, e-pub en mobipocket. (Dubbelkik om te downloaden.)

Inhoud
Pelgrimage naar Bolsjie Dorki - Adelbert Roessingh
Orthodoxe christenen in Nederland spreken met één stem - vader Hildo Bos
Galaten 1:11-12 - Jim Forest e.a.
De Consensus-vertaling - moeder Maria
Zo leefde en stierf een monnik - vader Silouan Osseel
The making of "Het kerkje van Peter de Grote in Amsterdam?" - Emilia Clerkx


OVERZICHT VAN DE JAARBOEKEN OP PAPIER (1981-2013)

JAARBOEK 2013

Van het Bestuur - Mark van Duijn
Ten Uitgeleide - Aartspriester Theodoor van der Voort
Over agressie tegen de kerk en de relatie kerk-staat - Interview met Zijne Heiligheid Patriarch Kirill (vert. Mark van Duijn)
Zoekend naar de redenen van de economische crisis - Bisschop Athenagoras van Sinope
De Biecht - Aartspriester Alexander Schmemann (vert. Kris Biesbroeck)
De regionale en de universele kerk in de huidige orthodox-katholieke dialoog - Archimandriet Kirill Hovorun
Ontmoetingsdag 2013 (Orthodoxen, Anglicanen, Oud-Katholieken en OriŽntalen)
      Woord vooraf - Aartsbisschop Joris Vercammen
      De mens en zijn verhouding tot de schepping - Joris Van Ael
      Gein, het kleine zusje van genade - Jan Jorrit Hasselaar
      Developing a theological basis for going green - Merlene Sorton en Carola de Muralt
      Homilie - Bisschop Athenagoras van Sinope
De ethiek van de gezindheid - Adelbert Roessingh
Moeder geef ons een woord - Nun Gavrilia, Athene (vert. Emiliana de Boer)
Een klimtocht naar Christus in de Himalaya - rassofoor-monnik Adrian (vert. Emiliana de Boer)
Liefde voor Rusland - Vladimir Timmer
Uitleg van het heilige Evangelie volgens MattheŁs - Jozef Wijker (boekbespreking: zuster Makrina)
Verslag van de reis naar Sint Petersburg - Galina Rol
Parochie- en kloosterkronieken 2012
Parochie- en adresgegevens
Colofon

Colofon, redactie en bestelmogelijkheden vindt u onderaan de pagina - klik hier.2012
Van het Bestuur - Mark van Duijn
In Memoriam Jacob (Barend) de Bruin - Jos Leenders
Naschrift bij de beschouwingen over het openbaringskarakter der scheppingsverhalen - Adelbert Roessingh
Homilie XVI over: In den beginne was het Woord - Basilios E.W. Tiemersma
De Orthodoxie en de tijdgeest - Dimitri Staniloae (vert. vader Sergi Merks)
Over discipelschap aan de hand van het visioen van EzechiŽl - Bernard Frinking
Getuigenis van een priesterlijke diaconie in West-Europa - Bisschop Athenagoras van Sinope
De Martelaren des Heren heiligen iedere plaats... - vert. Zr. Elizabeth (Koning)
Kerkzijn - Julie Williams
Een schatkamer van de Orthodoxie in Nederland - Vader Hildo Bos
Reactie op de Vastenbrief van monseigneur Wim Eijk - Bisschop Athenagoras van Sinope  *)
Veelkleurig christendom?.. op vreemde bodem? - Anmar Hayali
In de voetsporen van de Heilige Martinus van Tours - Arent-Johannes van Sminia
Pelgrimage naar het Heilig Land - Arent-Johannes van Sminia e.a.
"De Tichelkerk in de Jordaan" - Mark van Duijn
Parochie- en kloosterkronieken 2011
Orthodoxe Jongeren in Nederland Jaarverslag 2011
Parochie- en adresgegevens

        *) Klik hier om deze vastenbrief te lezen (pdf, nieuw venster).2011
Van het Bestuur - Mark van Duijn
Een blik vooruit: het jaar 2010 en onze kerk - Mark van Duijn
Het probleem van de Orthodoxe diaspora - Bisschop Athenagoras van Sinope
Canon van de heilige Patrick van Ierland - Basilios E.W. Tiemersma
De Lijkwade van Turijn - Galina Rol
Het openbaringskarakter van het tweede Scheppingsverhaal - Adelbert Roessingh
ACEOT - Interview, overgenomen uit "Nikolaas in de Jordaan"
Alexander Schmorell: een getuige in donkere tijden - Jim Forest
Over de wil van God - Bernard Frinking
De Orthodoxe Kerk in BelgiŽ - Bisschop Athenagoras van Sinope
Burgers van het hemels Koninkrijk - Ioannes A.K. de Groot
Openingswoord bij een ikonententoonstelling - Vader Serafim (Standhardt)
De interreligieuze dialoog - Bisschop Athenagoras van Sinope
De echte heilige Joris - Jim Forest
Parochie- en kloosterkronieken 2010
Orthodoxe Jongeren in Nederland - Jaarverslag 2010
Parochie- en adresgegevens


2010
Van het Bestuur
De epiloog van vader Pachom - Adelbert Roessingh
Over geestelijke leiding - archimandriet Johannes (Krestjankin, 1910-2006). Vertaling: Teeuwis Smit.
Het openbaringskarakter van het eerste scheppingsverhaal - Adelbert Roessingh
Verantwoordelijkheid en gezag in de Kerk - Archimandriet Athenagoras Peckstad
De Geboorte van Jezus Christus in hoeveel woorden? - Moeder Maria, Klooster in de Peel, 2010
Het werk van de oecumene - Bisschop Athenagoras van Sinope
Een benadering van de orthodoxe eschatologie - Vertaling (uit het Frans) en omringende tekst: Adelbert Roessingh
Ontmoeting Anglicanen, Orthodoxen en Oud-Katholieken - Homilie Bisschop Athenagoras van Sinope
Moet de kerk opnieuw īuitgevondenī worden? - Dr. Joris A.O.L. Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht.
De aardse tijd - een mysterie? - Ioannes A.K. de Groot
De berg van stilte - Hans Overduin
Een Orthodoxe Tour de France van 5000 km - Galina Rol
Boekbespreking: In de Kaukasus - vertaald door zuster Elizabeth (Koning) - Dorothea Smolders
Het kloosterleven in RoemeniŽ - Dr. W.J. Lamfers
Parochie- en kloosterkronieken 2009
Parochie- en adresgegevens

2009
Van het Bestuur - Mark van Duijn, Voorzitter
In Memoriam Patriarch Alexei II - Aartspriester Grigory Krasnotsvetov
In Memoriam Prof. Olivier Clťment - Aartspriester Ignace Peckstadt
Herinnering aan Metropoliet Emilianos van Silyvria - Mgr Athenagoras Peckstadt, Bisschop van Sinope
Mondelinge overlevering van het evangelie van Markos als pedagogie van de Heer - Adelbert Roessingh
De sacramenten van Berouw en de Heilige Communie - Aartspriester Sergei Ovsiannikov
Biechten - geen verhaal vertellen maar verslag van een strijd - Intervieuw met aartspriester Valerian Krechetov
Bidden voor de zieken en wonderbare genezingen - Inleiding Galina Rol
Jezus wandelend over het meer - Ioannes de Groot
Geschiedenis van de Katholiek Orthodoxe Kerk van Frankrijk - Adelbert Roessingh
Reactie op het artikel over de ECOF - Aartsbisschop GabriŽl van Komana
Interparochieel Orthodox Koor (IPOK) - Paul Baars, dirigent IPOK
Kroniek Orthodoxe Jongeren in Nederland
Parochie- en kloosterkronieken 2008
Parochie- en adresgegevens

2008
Van het bestuur
In Memoriam Archimandriet Pachom (van Neerven) - Paul Baars
Het Orthodox huwelijk - Aartspriester Ignace Peckstadt
Orthodoxie en familie - Aartspriester Ignace Peckstadt
Huwelijk, echtscheiding en hertrouw in de Orthodoxe Kerk: economia en pastorale begeleiding - Mgr Athenagoras Peckstadt, Bisschop van Sinope
AtheÔsme en orthodoxie in het hedendaagse Rusland - Bisschop Hilarion van Wenen en Oostenrijk
Basisellende en heilsopenbaring - Adelbert Roessingh
Het dispuut tussen de Cherubijn en de Rover - onbekende oud-Syrische auteur
Samaritanen en stereotypen. Orthodoxe gedachten over de omgang met moslims in Nederland - Hilary Waardenburg
Toespraak van Metropoliet Johannes (Zizioulas) van Pergamon
Aantekeningen bij een pelgrimage naar Egypte - Arent Johannes van Sminia
CappadociŽ: een reisverslag herfst 2007 - Bart van der Blij
Jaarverslag 2007 Orthodoxe Jongeren in Nederland
Kroniek 2007

2007
In Memoriam Daria von Stubbendorf-Deuning
Leonid Ouspensky - Lydia en Leonid Ouspensky
Dagen, maanden,jaren... - Vieren volgens een kalender en Heilige Schrift - M.Maria
De Oude Kalender en de toenadering tot Rome - Ioannes de Groot
Orthodox kloosterleven
H. Ignatius Brjantsjaninov. Uit: Over tekenen en wonderen, omringende tekst Adelbert Roessingh
"Het licht van Christus verlicht ons allen"


2006
In Memoriam Henk Funke
De mens, alledaagsheid of nieuwigheid? - Bertrand Vergely
De ontmaskering van het kwaad - Adelbert Roessingh
Hoe te komen tot een Lokale Kerk - Bisschop Kallistos
Het dienstwerk van het orthodoxe kerkkoor - Christopher Rakowski
Moderne Devotie in de vallei van de IJssel - Dr. Clemens M. Hogenstijn
De Navolging van Christus in Rusland - Dom Antoine Lambrechts
HeroriŽntatie van ons verlangen verandert de wereld - Maxime Egger
Over het Vasten - H. Johannes Chrysostomos
Een hegoumena die "Neen" zei
Een kerk aan de oever van het Bajkalmeer - Aartspriester Theodoor van der Voort


2005
Terugblik - Aartspriester Theodoor van der Voort
Orthodoxie vandaag: Traditie of traditionalisme? - Aartspriester Leonid Kishkovsky
Verbond, Land en Stad: Gods wil in Palestina - Paul Nadim Tarazi
Opstandingsgeloof en ReÔncamatiegeloof - Adelbert Roessingh
Het monastieke leven, een sacrament van liefde - Archimandriet Kallistos Ware
Het vroege Christendom in BrittanniŽ - Basilius Tiemersma
De heilige Bonifatius, papist of orthodox? - HiŽrodiaken Jefimij (Moiseev)
Herinnering aan metropoliet Anthony van Sourozh - Bartholomeus van der Blij
Een historische dag - Anton van de Werf
Orthodoxe christenen uit Nederland bezochten onze kerken - Biserka Trajkova


2004
In Memoriam Aartspriester Martin Erlings - Priester Luc GabriŽls en starosta Jan den Ouden
In Memoriam Ermina Engelenberg - Herman Grootaers
In Memoriam Anton van der Werf - Connie van der Werf
Charta Oecumenica
De weg tot eenheid, de enige weg - Aartspriester Sergij Ovsiannikov
De lokale Kerk - Bisschop Basil van Sergievo
Enkele mijmeringen over de lokale Kerk - Aartspriester Theodoor van der Voort
Het veranderend gezicht van kerkelijk Nederland - M.E. Brinkman
De berg op de ikoon - Galina Haring-Rol
Matuska Tamara - Maria Michajiovna Veselovskaja
Pjotr Hendrix - Adelbert Roessingh
Pelgrimage naar Bulgarije - Hans Vos
Impressies - Bart van der Blij


2003
In Memoriam Aartsbisschop Serge - Bisschop GabriŽl van Komana,Locum Tenens
In Memoriam Archimandriet Adriaan - Monachina Magdalena
In Memoriam Aartspriester Alexis Voogd - Protopopitsa Tatjana Voogd-Stojanova
In Memoriam J.W.L. van Eijck
De eigenlijke breuk in het geloofsdenken tussen de Kerk van Oost en van West - Adelbert Roessingh
De Georgische Kerk tot de afscheiding van de Armeense Kerk - Frans Lucassen
De vreugde, Gelaat van God in de mens - Priester Alphonse Goettmann
De Orthodoxe - Oud-Katholieke Dialoog, Studiedag 20 februari 2003 - Aartspriester Theodoor van der Voort
Ouspensky en de herontdekking van de ikoon - Emilia Clerkx
Een oude pelgrimsroute opnieuw ontdekt - een gesprek met Johannes de Groot
Jaarverslag 2002 Syndesmos Nederland

2002

In Memoriam Bart Verbeke - Zuster Martha
In Memoriam Agnes van den Brandeler - Agniet van der Blij-de Steenwinkel
AtheÔsme en Orthodoxie in het huidige Rusland - Hegoumen Hilarion (Alfejev)
De profetische rol van de Orthodoxie - Andrew Walker
Liefde, huwelijk en seksualiteit - Priester John Chryssavgis
De herkenning van de Waarheid, vervolg op de Vooronderstellingen van het geloof - de vraag naar de zin en de vraag naar God - Adellbert Roessingh
Het huwelijk: enkele kanttekeningen uit de joodse traditie - Drs. E.R Engelenberg
De invloed van het vroege Ierse monnikendom op dat van het vasteland van West-Europa (600-740AD) - Basilius Tiemersma
Het wonder van Anzer
Pelgrimage in Orthodoxe zin - Bisschop Kallistos
Pelgrimage naar Egypte (verslag) - Agniet van der Blij
Voix de l'Orthodoxie, doelmatige hulp voor de gelovigen in Rusland - Ondersteuning bij religieuze vorming
We gaan de ikonen halen! - Aartspriester Theodoor van der Voort
Jaarverslag 2001 Syndesmos Nederland
Aartpriester Avvakoem (boekbespreking) - Jan van Dijk

2001
In memoriam Vader Andreas - Ham (Parfenij) van der Wal
In memoriam monnik Jakob - Hegoumena Maria
In memoriam Helena Huis in't Veld - Archimandriet Adriaan
In memoriam Bouwien Vogt - Hegoumena Maria
Wat het betekent kerk te zijn - Julie Williams
Het huwelijk: enkele canonieke en pastorale aspecten - Archimandriet GabriŽl
Liturgische aspecten van het huwelijk - Hegoumen Andrew Wade
Vader Arsenij 1893-1973: Priester, Gevangene, Spirituele vader (boekbespreking)
Heilige loannes de Rus - Aartpriester Vernezos
De Moeder Gods - het verderf der demonen, deel uit het gesprek van de Heilige Serafim van Sarov met N.A. Motovilov
Angara 2000, beschrijving van een missionaire tocht
Vanuit de Cherubijnenhymne naar een verstaan van de orthodoxie - Adelbert Roessingh
Orthodox kinderkamp 2000 (verslag)
Jaarverslag 2000 Syndesmos Nederland
Gebedenboek (boekbespreking) - Willibrord van Ulft, lector
Muziekboek (boekbespreking)

2000
In memoriam monachina Joanna - Archimandriet Adriaan
Over de biecht - Metropoliet Antoni van Sourozh
Een nieuw woord over het berouw,de biecht en het vasten - Bisschop Atanasije Jevtic
Een Orthodoxe pastorale theologische school in Nederland - Diakon John (Sewter)
De gehele wereld is voor ons een woestijn,ons vaderland is......SergiŽv Posad - Sven Standhardt
De Orthodoxe Theologische Scholen op de Drempel van het Derde Millennium. 190 jaar St. Petersburgse Theologische Academie - Aartspriester Vladimir FŽdorov
De Orthodoxe Kerk en het derde millennium - Metropoliet Johannes Zizioulas van Pergamon
Orthodoxie en orgaandonatie - Agniet en Bart van der Blij
Vooronderstellingen van het geloof; De vraag naar de zin en de vraag naar God - Adelbert Roessingh
De Heilige Odulfus (8e-9e eeuw) - HiŽromonnik Jewsewy
Een pelgrimsreis - anders dan de andere (Krim,zomer 1999) - Zuster Martha en Anne Khoudokormoff
Muziekdagen 1999 (verslag) - Jan Abels

1999
De Goddelijke Liturgie en de dienst van de mens - Prof. dr. Evangelos D. Theodoru
Brief aan de Kerk van AntiochiŽ - H. Basilius (de Grote) van Caesarea in CappadociŽ
De Cherubijnenhymne - Adelbert Roessingh
Een beknopte geschiedenis van iconen - Jim Forest
Hoe vaak de heilige communie te ontvangen? - Hegoumen Basilius Grolimund
Isaak de SyriŽr - Bisschop Kallistos (Ware) van Dokleia
De Keltische knoop,wat is de oorsprong en wat het einde? - Bart van der Blij
Op weg naar het verkeerde vaderland - Bas Belder
Kosovo's 'computer monniken'
Syndesmos International Youth Festival in Manosque (zuid-Frankrijk),24-30 augustus 1998 (verslag) - Pieter Eggermont
Orthodoxe jongerenvereniging Syndesmos (info)

1998
Het Jezusgebed - Simon Barrington-Ward
Drie gebeden - Archimandriet Adriaan
Over het Pascha - Meliton van Sardes
Ieder van ons is verantwoordelijk voor de kerk - een gesprek met Nicolaas Lossky.
De Kerk is ťťn; De Kerk en sekten - Priester Sergej Ovsjannikov
Ascetische HomilieŽn, Homilie 64 - St. Isaak de SyriŽr
De geboorte van Christus - Athanasios Dialektopoulos
In het land van de Heilige Willibrord. (Opmerkingen over Orthodox Nederland) - Dmitrij Moisejev, 4e klas seminarie
De "Heilige Nikolaas". Een varende kerk op de Wolga - Aartspriester Theodoor van der Voort
Twee in ťťn: een Oosters-OriŽntaalse Syndesmos-conferentie in Libanon - MichaŽl Bakker
Pelgrimsreis 1997 - zuster Martha
Pelgrimage Asten - St. Hubert 1997 - Arie Poldervaart
Verslag conferentie in Drachten - Bas Schelling /Bart van der Blij
De mythe van het oosten - Aartspriester Theodoor van der Voort (boekbespreking)
Orthodoxie op het Internet - Irina Rempt
Tijdschriften over de Orthodoxie en het oosters Christendom - overzicht samengesteld door hegoumen Serafim


1997
In Memoriam: Hegoumen Benjamin - Joost van Rossum en Gert-Jan Biever
Veertiende-eeuws hesychasme en twintigste-eeuws innerlijk christendom. Inleidingen en vertaling: HiŽromonnik Hilarion
Wat is de plaats van de mens in Gods werkelijkheid? - Vader Adriaan
'Sobornost' in de Orthodoxe Kerk - Vader Ignace Peckstadt
Vasten - Heilige Johannes van Kronstadt
Het universele priesterschap van de gelovigen of Het koninklijk priesterschap van Godsvolk - Vader Ignace Peckstadt
Het samengaan met een niet-Orthodoxe gemeenschap - Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh
Over de ikoon van Annunciatie - Athanasios Dialektopoulos
Opdracht van de Moeder Gods in de Tempel - Priester Sergei Ovsiannikov/ Lucas Sturkenboom
Leven van de H. Eerbiedwaardige Martelares Grootvorstin Elizabeth (1864-1918) (deel II, slot)
De profetische rol van de Anglicaanse Kerk - Vader Benedict Ramsden
Russische Orthodoxie in Nederland,; Nederlandse christenen in een Oosterse traditie - Diakon Sergi Merks
Verslag van het 9e West-Europese Orthodoxe Congres te St.Laurent-sur-Sevre - Nancy Forest
P. van Kampen, De Russisch-Orthodoxe Kerk (boekbespreking)
Abdijen en kloosters in Oost-Europa (boekbespreking)


1996
De Heilige EfraÔm de SyriŽr: een stem voor onze tijd? - Abraham Attrep
Van totalitarisme naar een pseudo-symfonie; over de rol van de kerk in het post-communistische Rusland - Valerij Senderov
De houding van het Christendom ten opzichte van de klassieke "heidense" studies in de 3e en 4e eeuw - Thanasis Dialektopoulos
Christus, Pantocrator: Heer van de Schepping - Jim Forest
Eigenschappen van de icoon - Jim Forest
Vrede en conflict in de Schrift en de geschiedenis - Priester Sergei Ovsjannikov
Leven van de H. Eerbiedwaardige Grootvorstin Elizabeth (1864-1918) (deel I)
Enkele gedachten over kinder-catechese - Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh
Bezoek van de Oecumenisch Patriarch aan Rome (juni 1995) - Aartspriester Theodoor van der Voort
Brief aan Patriarch Pavle van de Servisch-Orthodoxe Kerk
Brief aan de Patriarchen van Constantinopel en Moskou
Verslag van de 8e Orthodoxe conferentie 17-19 november in Drachten, Friesland - Bas Schelling
Jamboree 1995 - The future is now - A.-J. van Sminia


1995
Gebed van de Startsen van Optina
Over het lezen in de Heilige Schrift - Bisschop Kallistos (Ware) van Diokleia
De Orthodoxe leer over de redding - Aartsbisschop Sergij (Stragorodskij)
Ons leven in Christus. Uit de eerste brief van de heilige Johannes
Heilige Dwaasheid - Jim Forest
God wordt alleen in Zijn Zoon gekend - Metropoliet Georges van Libanon
Stervensbegeleiding en euthanasie - Bart van der Blij
Gehoorzaamheid en Vrijheid in de Orthodoxe Kerk - Aartbisschop Sergij van Eudokia
De "Kievan Church Study Group" - Aartpriester Theodoor van der Voort
Pelgrimage naar het Heilige Land - Henk Funke
Een pelgrimage naar Maldon - Jan Donker
Pelgrimage naar Rusland - Agniet van der Blij-de Steenwinkel
Het bezoek van de Oecumenische Patriarch aan de Benelux - HiŽromonnik GabriŽl
Moskovische Reyse - Nicolaas Witsen
De wederopstanding van Pasen. De grote behoeders en vierders van het Paasfeest zijn de Orthodoxen - Jim Forest
Een open Orthodoxe Universiteit in Moskou - Alexej Bodrov
e-mail orthodoxie
De Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra" en de Raad van Kerken in Nederland - Aartspriester Theodoor van der Voort
7e Orthodoxe Studieconferentie Boxmeer, 4-6 november 1994, (verslag) - Bas Schelling
Anna Iljanskaja - De laatste staretsen van Optina (boekbespreking)
Archimandriet Cherubim Karambelas - Herinneringen aan de Berg Athos (boekbespreking)


1994
In memoriam vader Jan Haveman - J.W.L. van Eijck
Gods Koningschap, zoals het door moderne mensen wordt ervaren - Bisschop Kallistos (Ware) van Diokleia
Christus onze Hogepriester - Vader Adriaan
De panichida - Aartspriester Theodoor van der Voort
Samenvatting van het proefschrift 'Opdat Gods Glorie openbaar worde' - Vader Lambert van Dinteren
Proselitisme - een beeld vanuit de Orthodoxe Kerk - Aartspriester Theodoor van der Voort
Gebed en heilige afbeeldingen - Jim Forest
De heilige Dimitrios van Thessaloniki - Thanasis Dialektopoulos
De Orthodoxe Kerk en het milieu, "... opdat het symbool zou zijn van Uw Liefde..." - Vader Lambert van Dinteren
New Age en de Orthodoxe Kerk - Vader Sergei Ovsjannikov
De Ethiopische Orthodoxe Kerk - Monachina Magdalena
Tweehonderd jaar orthodoxie in Alaska - Joost van Rossum
Syndesmos Nederland (verslag)
Een Rus op bedevaart naar St-Hubert (verslag) - Daniil Ivanov
Orthodox Peace Fellowship van de Bescherming van de Moeder Gods
Orthodox Vormingscentrum Heilige Johannes de Theoloog


1993
Het gebed - Johannes van Apamea
Gastvrijheid tegen over vreemdelingen: Waar is de ikoon van Christus? - Vader Boris Bobrinsky
Wat is een martelaar? - Bisschop Kallistos (Ware) van Diokleia
De geest van de Orthodoxie - Vader Adriaan
Het behoud van Gods Schepping - Metropoliet Joannes van Pergamon
Het driemaal Heilig: de engelen zingen Gods lof; maar de mensen maken er een twistappel van - Peter Plank
De Kerk: Leven dat de dood overwint - C.Yannanas
Het antwoord van de gelovige op het verdwijnen van het communisme - Patriarch Alexis
De Russisch Kerk en de perestroika - Metropoliet Kyril van Smolensk
Heilige starets Silouan de Athoniet; over zijn persoon, zijn spiritualiteit en actualiteit ervan - Vader Silouan
In memoriam protopresbyter John Meyendorff (1926-1992) - Joost van Rossum
Enige herinneringen aan Wladyka Georg - Vader Lambert van Dinteren
Een nooit gespeelde symphonie. Een interview met Dimitri Staniloae
H. Grootvorstin Elizabeth Fjodorovna - Aartspriester Theodoor van der Voort
De Servisch-Orthodoxe Kerk en JoegoslaviŽ; enkele kritische kanttekeningen - Vader Theodoor van der Voort
Verslag van een reis naar Rusland - Vader Theodoor van der Voort
Opening van een instituut voor Orthodoxe theologie te Moskou (verslag) uit SOP
Anny Matti, Onze Moeder God de Heilige Geest (boekbespreking)
Hymnen van Romanos de Melode over de Grote Week en de Paastijd (boekbespreking)


1992
Orthodoxe christenen in Europa, Roeping en toekomst - vader Ignace Peckstadt
Een Siberische Peetmoeder - Jim Forest
Over het Patriarchaat van AlexandriŽ - Patriarch Parthenios III
Een bezoek aan de Orthodoxe Kerk in Solo - dr. ir. A. von Stubbendorf
Bapak DaniŽl - Thomas van Dinteren
Advent, we verwachten de Messias - archimandriet Adriaan
Brood en Wijn - mw. Helena Huis in 't Veld
In memoriam Dr. Serge Bolshakoff - J. Smith
In memoriam Wladyko Jacob - archimandriet Adriaan
In memoriam Dr. Serge N. Bolshakoff - J.H. Smith
In memoriam Patriarch Demetrios
De Ongedeelde Kerk - Metropoliet Anthony van Sourozh
Het levenseinde van de maagd-martelares Febronia - zuster Thomais
Geestelijke onderrichtingen - Heilige Serafim van Sarov
Het Gebed - vader Silouan
De plaats van de dialoog in het gebed - vader Stephan Headley
Toespraak tot jongeren in Moskou - Patriarch Alexis
Bezoek van Patriarch Alexis II - Londen - archimandriet Adriaan (verslag)
Orthodox Fellowship Conferentie te Nottingham (verslag)
De positie van Orthodoxe vrouwen in RoemeniŽ
Syndesmos (verslag)


1991
Beschouwing over Katechese - Michael Donley
Draagt Elkanders Lasten - Broeder Alexander
Orthodoxe Kerk op Java, een missie zonder missionaris - vader Stephan Headley
Een Russisch klooster in Frankrijk te Bussy-en-Othe - mw. Blanca Smits
'n Zomer in Rusland - Lisa Koning
Impressies van een reis naar Rusland en Letland - vader Theodoor van der Voort
Moermansk en hoe het kwam - Ontmoeting in Moermansk - Ton van der Werf (reisverslag)
Pelgrimage naar Grabarka - Polen (reisverslag)
J. Stamoolis: Eastern Orthodox Mission Theology Today - Lambert van Dinteren (boekbespreking)
Basilius Groen: Ter genezing van ziel en lichaam. De viering van het Oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk - Lambert van Dinteren (boekbespreking)
A. Kniazeff: La MŤre de Dieu dans l'Eglise Orthodox - mw. Blanca Smits (boekbespreking)
J. Manley - The Bible and the Holy Fathers for Orthodox - mw. Blanca Smits (boekbespreking)
Your will be done - Orthodoxy in Mission - W.L.A.M. Roessingh (boekbespreking)
YŲrgos TheotokŠs: Athos een reisverslag W.L.A.M. Roessingh
Twee nieuwe vertalingen van de Akathistos-hymne - vader Martin Erlings
Hymne voor de profeet Elia - Romanos de Melode
Protopresbyter Alexis Kniazeff
In memoriam Patriarch Pimen: een pleitbezorger voor Rusland - Metropoliet Anthony van Sourozh
De wijding van vrouwen: een oecumenisch vraagstuk - mw. Elizabeth-Sigel
Over het Gebed - Heilige Isašk de SyriŽr
Leven met jezelf - Metropoliet Anthony van Sourozh
7e orthodoxe congres in West Europa (te Amiens) (verslag)
Het brandende vuur, eerste conferentie Syndesmos in West Europa te Swalmen - Alexander (verslag)

1990
Hoe het groeide, het ontstaan van de Orthodoxe Kerk - archimandriet Adriaan
Wat betekent de Schepping voor ons - Patriarch lgnatius IV van AntiochiŽ
In Christus ben ik gedoopt, Christus heb ik aangedaan - mw. Sophie Kouloumzine
Informele Religieuze groepen in Leningrad - vader Theodoor van der Voort
Vergevingszondag - Metropoliet Anthony van Sourozh
De Bruiloft in Kana - hegoemen Matta el Meskin
Verheerlijking van Christus - onze God op de Tabor - Anastasios de SinaÔet
Kerstbrief - aartsbisschop Jacob
Het Vuur van de Geest en de gedachtenis van de heiligen - vader Boris Bobrinskoi
Van ethiek gesproken - mw. Helena Huis in 't Veld
Liturgie en liturgische kunst in oecumenisch perspectief - Nicolas Lossky
De Russisch-Orthodoxe Kerkzang - mw. Katharina Sponsel
Uitspraken Heilige Ambrosi van Optina
Nieuwe heiligen 1988: heilige Ignati Brjantsjaninov, Makari van Moskou, Andrť Roeblov, Ambrosi van Optina, Silouan van de Athos, Xenia van Petersburg, PaÔssi Vlelitskofski, Dimitri Donskoi, Maxim Grek, Theofan de Kluizenaar.
Uitspraken - Starets Ambrosi
Over Gebed - Heilige Johannes van Kronstadt
Het Jezusgebed "Heer Jezus Christus Zoon van God, ontferm U over mij zondaar" - hegoemena Alexandra
Klaagzang voor Adam - Heilige Silouan de Athoniet
Het Holenklooster bij Pskow - vader Mitrofan van het Chilandari-klooster (reisverslag)
Op weg naar hen die ons hun geloof brachten, bedevaart naar Maastricht en Echternach - Lambert van Dinteren (verslag)
Impressies van een bezoek aan de Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Tokio - Johannes Geluk
Armen naar de wereld: uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. De vierde wereld beweging - Lambert van Dinteren (verslag)
Syndesmos - mw. Anke Lyklema (verslag)
Orthodoxe Vrouwen - Parijs (verslag)
Fraternitť Parijs (verslag)

1989
Het Orthodox Theologisch Instituut 'Saint Serge' in Parijs, van verleden tot heden - broeder Petrus Snepvangers
Reis naar JoegoslaviŽ, het klooster van Gradac - mw. Agniet van der Blij-de Steenwinkel (verslag)
P. Hendrix: Opdat niets verloren ga - Joost van Rossum (boekbespreking)
Kitesj en de Russische Graallegenden - vader Theodoor van der Voort (boekbespreking)
Het Conciliair Proces - Ph.M. Schenkenberg van Mierop
Pasen 1989 - aartsbisschop Jacob
Een stuk geschiedenis, Johannes Antonius Seinerus, eerste orthodox in de Lage Landen (1668-1745) (Orthodoxie in Nederland) (vervolg) - A. Roessingh
Herinneringen aan een onvergetelijk man, ter nagedachtenis aan prof. Dr. P.J.G.A. Hendrix - mw. L. Schimmelpenninck
In memoriam Aartspriester Marc Nicaise - vader Guido de Vylder
Het priesterschap volgens de leer van de Vaders - John Erickson
Getuige zijn in een geseculariseerde maatschappij - Olivier Clťment
Rusland na de dood van Sint Vladimir, Het wonder van heiligheid - vader Alexis Kniazeff
Open Brief aan de bisschoppen - Orthodoxe Jongeren
De vrouw in de Orthodoxe Kerk (Parijs) - mw. Elizabeth Behr-Sigel
Heilige Maximos de Belijder - mw. Helena Huis in 't Veld
Heilige Willibrord, apostel van Nederland - archimandriet Adriaan
Starets PaÔssi Welitsjkovski, de vernieuwer van het Russische kloosterleven - vader Sergi Merks
Spiritualiteit en geestelijk leiderschap - Metropoliet Anthony van Sourozh
Jezus Christus God en Mens - EfraÔm de SyriŽr
Millennium, Het concilie van Zagorsk - Metropoliet Anthony van Sourozh
Interview over het Millennium met Metropoliet Wladimir, exarch voor West-Europa van het Patriarchaat Moskou
Bidden voor anderen - hegoemen Matta el Meskin
Bijeenkomst Orthodox Fellowship St. John the Baptist in Birmingham - archimandriet Adriaan (verslag)
Orthodoxe Fraternitšt in Deutschland, DŁsseldorf - broeder Petrus (verslag)
Millennium herdenkingsconcert in Zwolle - Liselot van der Voort (verslag)
Koorleidersdagen Den Haag - mw. Agniet van der Blij-de Steenwinkel (verslag)
De betekenis van Dostojevski voor het religieuze zoeken van deze tijd - studieconferentie te Boxmeer - Jozef Wijker (verslag)

1988
De doop van vorst Vladimir en het oude KiŽvse Rusland - volgens de Nestor-kroniek
God is niet de oorsprong van het kwaad - heilige Basillios de Grote
Het heilig en groot Concilie - Frank Ubachs
De Keuze: tijdschrift voor christelijke cultuur. Uit de verantwoording
Matrionoesjka - Bisschop Stefan (Nikitin)
Een kerk in de Joegoslavische diaspora (kerkbouw in IstriŽ) - mw. Elisabeth Popoff-BŲcker
Het Woord des Heren - mw. Blanca Smits (boekbespreking)
Heilige Simeon de Nieuwe Theoloog, Hymnen - archimandriet Adriaan (boekbespreking)
Vader Matta el Maskine: Over het Gebed - Ph.M. Schenkenberg van Mierop (boekbespreking)
Kerstbrief, Kerstmis 1987 - aartsbisschop Jacob
Psalm 102 - een klein Evangelie - archimandriet Adriaan
Kan men spreken van een christelijke moraal? Christos Yannaras
De ikoon als Sacrament van Gods koningschap - vader Boris Bobrinskoy
Millennium (vervolg) - vader Alexis Voogd
De Orthodoxe Diakones - mw. Helena Huis in 't Veld
Millennium, Concilie van Zagorsk - Metropoliet Anthony van Sourozh
De heilige Feodosi van het Holenklooster (Petsjersk), de 'vader' van het Russische monnikendom - vader Sergi Merks
De heilige Nektarios van Aegina - mw. Helena Huis in 't Veld
De theologische grondslag voor een orthodoxe opvatting van de Oecumene in het denken van Georges Florovsky - vader Veikko Purmonen
Het 6e Orthodoxe Congres in West-Europa te Walbourg (verslag) - mw. Helena Huis in 't Veld
The Orthodox Fellowship of St. John de Baptist (verslag) - mw. Helena Huis in 't Veld
Eerste Oecumenische Vrouwensynode in Nederland (een impressie) - mw. Helena Huis in 't Veld
Orthodoxe Fraternitšt in Deutschland, VIIIe Jaarvergadering (verslag) - mw. Helena Huis in 't Veld
Symposium: De rol van de vrouw in de Orthodoxe Kerk, te Parijs (verslag) - mw. Sophie van Hoolwerff

1987
Bezoek aan de Athos - archimandriet Adriaan
Naar de heilige plaatsen bij Sarov - Alexej Zalesski
De opdracht van een klooster in het huidige Finland - Peutti Mikael Leiman
Genezing van een hopeloos zieke tuberculoze patiŽnte - Georgij Kolf
Makaria het gelukzalige eiland (over Cyprus) - mw. Blanca Smits
De Laatste Dag - archimandriet Adriaan
Christus is Opgestaan - Paasboodschap van aartsbisschop Jacob
Eenheid der eerste Christenen - mw. Helena Huis in 't Veld
Huwelijk met priester - mw. Juliana Schmemann
Wat leert de christelijke dogmatiek aangaande de mens - Christos Yannaras
De Kerk, een eucharistische Gemeenschap - Metropoliet Anthony van Sourozh
Secularisatie, het vinden van de goddelijke dimensie van elke situatie - Nicolas Lossky
Canoniek Recht, deel II - de periode van 313 tot 1054 - mw. Helena Huis in 't Veld
Millennium, aan de vooravond van de duizendste verjaardag van de Russisch-Orthodoxe Kerk vader Alexis Voogd
De plaats van de stilte in ons gebedsleven, De betekenis van de Hesychia - Bisschop Kallistos Ware
Starets Nektari van Optina - mw. Nadezhda Alexandrova
Over de Orthodox/Oud-Katholieke Dialoog - vader Theodoor van der Voort

1986
In Memoriam Aartsbisschop Vasili Krivochein - Stefan Royť
Over Zoeken en Vinden - mw. Helena Huis in 't Veld
De Barmhartige Samaritaan - vader Martin Erlings
Pinksteren - hegoemen Pachom
Aartsbisschop Wasili Krivochein - Stefan Royť
De Orthodoxe Bekeringservaring, Metanoia - Bisschop Kallistos Ware
Doxa: een zoeken naar wat 'Liturgie' is - Lambertus van Dinteren
De Heilige Eucharistie - Metropoliet Anthony van Sourozh
De plaats van de Moeder Gods in de Heilige Liturgie en in het officie - vader Alexis Kniazeff
Het Heilig Kruis - archimandriet Adriaan
De rol van Patriarch Fotios (? 892) in de theologische controversen tussen Oosterse en Westerse christenen - Olivier Clťment
Katechese - Heilige Symeon de Nieuwe Theoloog
Getuige zijn - Metropoliet Meletios
Enkele opmerkingen over het Canonieke Recht, deel I - mw. Helena Huis in 't Veld
De Heilige Eucharistie als Sacrament - Ivan Pantsjovski
Wonderbaar is God in Zijn Heiligen - hegoemen Thomas
Dorotheos van Gaza - archimandriet Adriaan
Overleg te Athene over de slachtoffers van de honger (verslag)
Reisverslag Pelgrimage Rusland 1985 - Ton van der Werf

1985
De processie met de heilige Ikonen - Vladimir Volkoff
Een byzantijnse kerk - archimandriet Adriaan
De mensen zijn God vergeten - A.I. Solzjenitsyn
De Russisch-Orthodoxe kerk in Den Haag - vader Theodoor van der Voort
De Opstanding van onze Heer - archimandriet Adriaan
De Tien Drachmen - Bisschop Nikolai Wjelimirowitsj
De Barmhartige Samaritaan - een hymne van Heilige Nerses de Genadenrijke
Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter - een hymne van Heilige Nerses de Genadenrijke
      Mevrouw Aty de Jong-Giesseler
Het dagelijks leven van een orthodoxe christen - Bisschop Kallistos Ware
De Ikoon van de Heilige DrieŽenheid van Andrť Roebljov - vader Paul Evdokimov
Vrijheid in de Kerk - vader Alexander Schmemann
Het Apostolaat van de Kerk - Bisschop Dionissios
De Bilaterale Dialogen en de Orthodoxe Kerken - Frank Ubachs
De rol van de vrouw in Kerk en samenleving - mw. Marie B. Assaad
Pinksteren - een hymne van Heilige Nerses de Genadenrijke
Enkele gedachten over liturgische Muziek - Nicolas Lossky
Acht Dogmatische Hymnen op de Moeder Gods - hegoemen Pachom
Evagrius van Pontus en het Gebed - Johannes Uittenbogaard
Heilige Johannes de Barmhartige Patriarch (Papas) van AlexandriŽ - Sofronios en Leontios van Neapolis
Een getuigenis over de geestelijke Wedergeboorte in Rusland - mw. Tatiana Goritsjewa
Het werk van de Heilige Geest in de kerk - vader Boris Bobrinski
Liaison-comitť (verslag)1984
In Memoriam Alexander Schmemann - Joost van Rossum
Waarom wordt een Nederlander Orthodox? vader Theodoor van der Voort
Orthodoxe Kerk in Kenya - Ton van der Werf
Blijf bij ons - Henri Guillemin
Nederlandstalige Liturgische Uitgaven van het Orthodox Klooster 'Sint Jan de Doper' te 's Gravenhage - vader Guido de Vylder
Genesis 3 - mw. Helena Huis in 't Veld
Het Heilig Avondmaal - archimandriet Adriaan
Liturgie en Geloofsopvoeding - vader Alexander Schmemann
Onze Eenheid en onze Opdracht - Bisschop Kallistos Ware
De Dwaas - moeder Maria van Normanby
Wij zijn Gods Kinderen - geschapen naar 's Heren gelijkenis - starets Silouan
Over de zin van ons leven - archimandriet Adriaan
Katholiciteit van de Kerk - vader Sergej Boulgakoff
Het Mysterie van de Kerk en van de Eucharistie in het licht van het Mysterie van de Heilige DrieŽenheid - Dialoogcommissie
Antropologie van de Heilige Gregorius van Nyssa - Johannes Uittenbogaard
Cursus Mondelinge Overlevering van het Markos-evangelie - mw. M. Oddens c.s. (verslag)
Europees Congres van Orthodoxen te Gent (verslag)
Een week in het Klooster te Maldon - B. van Dinteren (verslag)
Klooster Bussy-en-Othe - mw. C. J. van Hooydonk (verslag)
Parochiefeest Tien jaar Amsterdam - Anna Broeckx (verslag)
Boekenfeest Den Haag - Blanca Smits (verslag)

1983
Enkele vrouwenkloosters in Griekenland - archimandriet Adriaan
Wie is Christus? - archimandriet Adriaan
Onze verhouding tot God - archimandriet Adriaan
Spreuken 8 - mw. Sophie van Hoolwerff
Aartsbisschop Joan Maximowitsj - archimandriet Adriaan
De onzegbare Naam - B. Philbert
Orthodox godsdienstonderwijs - vader Michael Fortounatto
Ikoon en Liturgie - vader Alexis Voogd
De doop van volwassenen - vader Guido de Vylder
De historische ontwikkeling van de Orthodoxe Spiritualiteit - archimandriet Lev Gillet
Verzuchtingen van de zondige ziel tot de Zoon van God - Heilige Tychon van Zadonsk
Aan de liefde herkent men de ware leerlingen van Christus - Heilige Simeon de Nieuwe Theoloog
De beschouwing van God - Heilige Johannes Cassianus
Over het vinden van een geestelijk leermeester - Heilige PaÔssi Vjelitsjkovski
De ongeziene strijd - Lorenzo Scupoli
De Kerk - vader Sergej Boelgakov
Het mysterie van de menselijke persoon - Bisschop Kallistos Ware
Bliksembezoek aan Bialystok, Oost-Polen (verslag) - vader Theodoor van der Voort

1982
Interview met Elizabeth Behr-Sigel - Sophie van Hoolwerff / Nel Verhoeven
Paasboodschap - vader Justin Popovitsj
Over Vader Justin Popovitsj
Een stuk geschiedenis: De lage landen en de Orthodoxie - Albert Roessingh
Ikonen: Schilderen door de Geest - Bouwien Vogt
Een stuk catechese: God en Mens - archimandriet Kallistos Ware
Kloostertjes in Frankrijk en BelgiŽ
Hymne - Heilige Simeon de Nieuwe Theoloog
Franciscus van AssisiŽ - Olivier Clťment
Feministische Theologie (vervolg) - mw. Helena Huis in 't Veld
Bijeenkomst leden van de Vereniging van Orthodoxen Utrecht (verslag) - Corry Donker Roosen
Centrum Servisch-orthodoxe kerk HimmelsthŁr Duitsland (verslag) - Theo van der Voort
Retraite Orthodoxe jongeren in Gent BelgiŽ (verslag) - Basilius Ubachs / Johannes Uittenbogaard
Werkvergadering West-Europese Orthodoxe verenigingen Amsterdam (verslag) - P. Toutchkov

1981
Open Brief - vader Stephan Bakker
Akathist van Dankzegging aan de Heilige DrieŽenheid
Lijden en het sterven van kinderen - Metropoliet Anthony van Sourozh
Het Monastiek leven , een sacrament van liefde - archimandriet Kallistos Ware
Wegen tot verzoening , enkele paden en zijpaden uit het Orthodox verleden - vader Sergei Hackel
Over het Geestelijk Leven - archimandriet Amfilochii Radowitsj
Feministische Theologie - mw. Helena Huis in 't Veld
De sacramentele betekenis van de Ikoon - P. Hendrix
Oprichting van de Vereniging van Orthodoxen "H. Nikolaas van Myra" (verslag)
Historische dag ... - Ton van der Werf
Korte geschiedenis van het ontstaan van diverse Nederlandse Orthodoxe parochies
Orthodox Congres te Avignon (verslag) - Andreas Wilts
Bijeenkomst in Finland (verslag) - Mirjam Rietveld
Bijeenkomst te Oxford (verslag) - Taissia Zaregorodsew/Sophie van Hoolwerff
Synaxarion H. Aartsbisschop Nikolaas - 6 december
Tegenover ons nihilisme geen ander alternatief dan Christus - Tatiana GoritchevaColofon

Redactie
Mark van Duijn
Galina Rol
Harmen Strikwerda
    met ondersteuning van verschillende priestersVoor zover de voorraad strekt, zijn de jaarboeken nog een korte tijd gratis te verkrijgen (exclusief verzendkosten - eventueel af te halen in Amsterdam). Van artikelen uit uitverkochte jaarboeken kunnen voor een kleine vergoeding fotokopieŽn worden gemaakt.


Site Meter